Cum se prelungeste autorizatia si cum se obtin taloanele pentru vize anuale

 

Extrase din CR8-2009

 

 

Instruirea si examinarea anuala în perioada de valabilitate a talonului

 

 

Art. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit si examinat anual, pentru verificarea cunostintelor profesionale.

(2) Instruirile se desfasoara sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a întocmi procesul-verbal de instruire.

 

Art. 53

(1)

Examinarea

se

efectueaza

de

catre

o

comisie

interna

a

detinatorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu si operatorul RSVTI.

 

 

(2)   Examinarea  consta dintr-o  proba teoretica si  o  proba practica.  Pentru  a  fi  declarata

 

"admis" persoana examinata trebuie sa promoveze atât proba teoretica cât si proba practica.

 

(3)   Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.

Art. 54 Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, în rubrica "viza anuala" din talonul care însoteste autorizatia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

 

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului

 

 

Art. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei eliberate pâna la intrarea în vigoare a prezentei prescriptii tehnice, pentru obtinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Art. 56    (1) Stagiul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.

 

Art. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente:

a)     cererea de participare la stagiul de instruire;

 

b)     copia autorizatiei si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi înlocuit.

 

Art. 62 (1) La sfârsitul stagiului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor urmatoarele:

 

a)      documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire;

 

 

b)          talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8.

 

 

 

Art. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4), ISCIR elibereaza candidatilor care au promovat examenul o autorizatie tip, conform modelului din anexa 4, însotita de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.

 

(2)       Valabilitatea autorizatiei se confirma anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(3)       Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.

 

(4)  Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoteste autorizatia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitatii pentru care a fost autorizat.

(5)   

Art. 78

(1) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime mai mare de 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste autorizatia în conditiile prevazute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice ( adica pana in 08 februarie 2012 ).

(2) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste autorizatia în conditiile prevazute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice ( adica pana in 08 februarie 2013 ).

(3) Pentru personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevazut la alin. (1) si (2) prelungirea valabilitatii autorizatiei în intervalele de timp precizate se efectueaza prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, în rubrica "vize anuale" din autorizatia detinuta.