Ce categorii de personal sunt necesare

In functie de tipurile de instalatii detinute in unitate trebuie sa aveti autorizati urmatoarele categorii de personal:

a) fochisti;

b)operatori GPL;

c) operatori umplere butelii/stingatoare;

d) macaragii;

e) stivuitoristi;

f)legatori sarcina -intern;

g) manevranti - intern (pentru: macarale cu actionare manuala, transpalete cu actionare manuala, transpalete fara catarg, platforme, mecanisme de ridicat, elevatoare )

De asemenea este absolut necesar sa aveti Operator RSVTI sau contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata care presteaza astfel de servicii.