Cum se extind autorizatiile personalului de exploatare

Pentru extinderea autorizatiei se procedeaza asa cum este precizat in CR8-2009, pentru fiecare specializare in parte.

Procedura este foarte asemanatoare in cazul tuturor meseriilor din acest domeniu asa ca precizand doar ca apar diferente la nuamrul de ore de pregatire teoretica sau de practica , vom prezenta pentru exemplificare modul de extindere a autorizatiilor macaragiilor.

Deci conform CR8-2009:

Art. 43 (1) Trecerea macaragiului, în cadrul aceleasi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui program specific de instruire teoretica si practica, organizat de operatorul RSVTI, de minim

16 ore pe noul tip de macara si a examinarii acestuia de catre o comisie interna din care face parte operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(2)          Trecerea macaragiului de la o grupa de autorizare la alta se face prin extinderea autorizatiei. În acest scop macaragiul trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 24 de ore si de instruire practica de minim 40 de ore organizat de detinatorul/utilizatorul instalatiei, sa sustina si sa promoveze examenul în vederea extinderii autorizatiei.

(3)          Programa analitica este întocmita de detinator/utilizator.

(4)          Instruirile se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire teoretica si practica de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(5)          Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la

ISCIR urmatoarele:

a)            cererea de extindere a autorizatiei;

b)            copia actului de identitate;

c)            autorizatia în vigoare, din care sa rezulte grupa de autorizare actuala;

d)            adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)            adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)             fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea activitatii de macaragiu” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;

(6)          Examinarea în vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta într-o proba teoretica si una practica.

(7)          Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

(8)          Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizatiei" din talonul care însoteste autorizatia.

(9)          Este interzisa extinderea autorizatiei de macaragiu de la grupa E la grupele A, B, C si D.