Ce echipamente/instalatii se autorizeaza de ISCIR

Instalatiile /echipamentele care se autorizeaza de ISCIR conform domeniilor de aplicare sunt:

I) PT C1-2010 -Cazane de abur si apa fierbinte cu parametrii:

a) cazanelor de abur cu presiunea nominala a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5bar);
b) cazanelor de apa fierbinte cu temperatura maxima a apei mai mare de 110ºC;
c) supraîncalzitoarelor de abur si economizoarelor independente;

d) cazane la care PXV>60 barxlitru- si aici ne referim la cazanele generatoare de abur-intra in categoria C a salii cazanelor fiind scutite de A.O.I.

II) PT C9-2010-Cazane de apa calda si abur joasa presiune cu parametrii:

a) cazanele pentru apa calda cu temperatura maxima a apei calde de cel mult 110ºC si
având puterea mai mare de 400 kW;
b) cazanele pentru abur de joasa presiune cu presiunea maxima a aburului de cel mult
0,05 MPa (0,5 bar) si având debitul mai mare de 0,6 t/h;

OBS: Precriptia PT C9-2010 ne permite si acest lucru-

Se accepta functionarea în conditiile prezentei prescriptii tehnice si a cazanelor:
a) pentru apa fierbinte la temperatura maxima de 120ºC cu conditia ca elementele de
siguranta (termostatele de siguranta) sa fie limitate la 110ºC de catre producator sau de catre
persoane juridice autorizate conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
b) pentru abur cu presiunea maxima de 1 bar cu conditia ca elementele de siguranta
(supapa de siguranta, presostate) sa fie limitate la 0,5 bar.

IV. PT C4-2010 col ISCIR-recipiente cu parametrii:

Prezenta prescriptie tehnica se aplica recipientelor cu presiuni maxime admisibile
de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:
a) recipiente care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din
anexa 1, cu exceptia celor care functioneaza în limitele:
1) PS x V < 200 bar x litri, având PS < 200 bar si V < 1 litru;
2) PS x V < 25 bar x litri, având 0,5 < PS < 25 bar si 1 < V < 50 litri;
b) recipiente care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decât cele din grupa 1),
conform diagramei 2 din anexa 1, cu exceptia celor care functioneaza în limitele:
1) PS x V < 1.000 bar x litri, având PS < 1.000 bar si V < 1 litru;
2) PS x V < 50 bar x litri, având 0,5 < PS < 50 bar si 1 < V < 100 litri;
c) recipiente care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din
anexa 1, cu exceptia celor care functioneaza în limitele:
1) PS x V < 500 bar x litri, având PS < 500 bar si V < 1 litru;
2) PS x V < 200 bar x litri, având 0,5 < PS < 200 bar si 1 < V < 400 litri;
d) recipiente care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform
diagramei 4 din anexa 1, cu exceptia celor care functioneaza în limitele:
1) PS x V < 10.000 bar x litri, având PS < 1.000 bar si V < 10 litri;
2) PS x V < 10.000 bar x litri, având 0,5 < PS < 1.000 bar si 10 < V < 1.000 litri;
3) PS < 10 bar, indiferent de volum. (obs: unde este semnul < este si egal)

Prezenta prescriptie tehnica se aplica si pentru:
a) recipientele care transporta pe vehicule de cale ferata sau rutiere diverse lichide sau
materiale exceptate de regulamentele privind transportul international feroviar, respectiv rutier, al marfurilor periculoase (RID si ADR) si care sunt sub presiune numai în momentul
transvazarii/descarcarii lichidelor sau materialelor continute, indiferent de presiunea de
descarcare;
b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absoluta de vapori la 50°C
pâna la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;
c) recipientele de la lit. b) care transporta lichide sub perna de gaz, a carui presiune este
mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) ai pâna la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de
15ºC.
(2) Pentru recipientele care transporta pe vehicule de cale ferata sau rutiere gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplica prevederile prescriptiei tehnice
referitoare la cisterne, containere si butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune.

V- PT C6-2010-Conducte metalice pentru fluide cu parametrii:

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica conductelor pentru gaze, gaze
lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori si acele lichide a caror presiune de vaporizare
la temperatura maxima admisibila este cu cel putin 0,5 bar peste presiunea atmosferica si
care:
a) pentru gaze din grupa 1: DN > 25 si se clasifica într-o categorie conform prevederilor din
anexa 1, diagrama nr. 1;

b) pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 si se clasifica într-o categorie
conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;
(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica conductelor pentru lichide a caror
presiune de vaporizare la temperatura maxima admisibila este cu cel putin 0,5 bar peste
presiunea atmosferica si care:
a) pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 si se clasifica într-o categorie
conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;
b) pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 si se clasifica întro
categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;
NOTA: Grupele de fluide sunt definite în Hotarârea Guvernului nr. 584/2004.

VI- PT C10-2010-Conducte de abur si apa fierbinte cu parametrii:

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica conductelor care transporta abur la
o presiune peste 0,5 bar si conductelor care transporta apa fierbinte la o temperatura peste
110ºC, având DN > 32 si PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.

VII- PT C8-2010- Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate:

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica urmatoarelor categorii de instalatii
de distributie GPL:
a) instalatii de distributie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);
NOTA: Instalatiile de distributie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite dupa
01.01.2004, data intrarii în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 752/2002, abrogata ulterior de
Hotarârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, poarta marcaj
de conformitate "CE", iar dupa introducerea pe piata se supun legislatiei nationale; pentru
aceste instalatii prezenta prescriptie tehnica se aplica pentru activitatile (exclusiv montarea)
care se efectueaza dupa introducerea pe piata.
b) instalatii de distributie GPL la autovehicule, montate la locul de functionare;
c) instalatii de distributie GPL la consumatori casnici si/sau industriali, montate la locul de
functionare.
NOTA: Instalatiile de distributie GPL de la lit. b) si c) sunt construite din subansambluri si
parti componente care fac obiectul Hotarârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, si care se monteaza la locul de functionare; subansamblurile poarta
marcaj de conformitate "CE" iar lucrarile de montare care se efectueaza la locul de
functionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislatiei nationale, pentru
ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalatii prezenta prescriptie tehnica se aplica pentru activitatile (inclusiv montarea) care se efectueaza dupa
introducerea pe piata a subansamblurilor.

Recipientele sub presiune din componenta instalatiilor GPL se pot instala:
a) suprateran;
b) suprateran acoperit cu pamânt sau nisip;
c) subteran acoperit cu pamânt sau nisip.

VIII- PT A1-2010 -APARATE DE ÎNCALZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOS
CU PUTERI NOMINALE < 400 kW

(1) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica la:
a) aparatele, cu puteri nominale P , 400 kW utilizate pentru încalzit, alimentate cu
combustibil gazos sau lichid;
b) cazanele de apa calda, cu puteri nominale P , 400 kW si temperatura maxima a apei
calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
c) cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q < 0,6 t/h si presiunea
maxima a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid
sau solid.
(2) Echipamentele prevazute la alin. (1) se denumesc în continuare „aparate”.

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica si la cazanele cu puteri nominale
P < 400 kW, care poarta marcajul CE:
a) pentru apa fierbinte la temperatura maxima de 120ºC, cu conditia ca dispozitivele de
siguranta sa fie limitate la cel mult 110ºC de catre producator sau de catre persoane juridice
autorizate conform prezentei prescriptii;
b) pentru abur cu presiunea maxima de 1 bar, cu conditia ca dispozitivele de siguranta
sa fie limitate la cel mult 0,5 bar.

IX-PT C2-2010-Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica la:
a) arzatoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaza instalatiile tehnologice;
b) arzatoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaza aparate de încalzit cu aer
cald sau prin radiatie, cu puterea nominala P > 400 kW.

X- PT C11-2010 SISTEME DE AUTOMATIZARE AFERENTE CENTRALELOR TERMICE
SI INSTALATII DE ARDERE AFERENTE CAZANELOR

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:
a) sistemelor de ardere si de automatizare pentru:
1) cazane de abur si cazane de apa fierbinte;
2) cazane de apa calda cu puterea P > 400kW si cazane de abur de joasa presiune
cu debitul Q > 0,6 t/h.
b) instalatiilor de automatizare aferente centralelor termice si instalatiilor termomecanice
anexe a cazanelor.

Prevederile prezentei prescriptii se aplica:
a) sistemelor de automatizare noi care integreaza sistemele individuale ale cazanelor si
ale instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de
producatorul cazanelor si/sau echipamentelor;
b) modernizarii sistemelor de ardere si de automatizare ale cazanelor si instalatiilor
anexe din centralele termice aflate în exploatare;
c) automatizarii centralelor termice si cazanelor aflate în exploatare si care nu sunt
echipate cu sisteme de automatizare.

XI- PT C7-2010 Dispozitive de siguranta:

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica dispozitivelor de siguranta
care echipeaza instalatiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor
prescriptiilor tehnice aplicabile.
(2) Prin „dispozitive de siguranta“ se înteleg „supape de siguranta si membrane de
rupere”.

XII- PT R1-2010 MASINI DE RIDICAT:
(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme
ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de
ridicat de tip special)

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica masinilor de ridicat,
componentelor de securitate destinate acestora si dispozitivelor de prindere pentru ridicarea
sarcinii mentionate la alin. (2) si alin. (3).
(2) Masinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sunt:
a) macarale, de tipul:
1) macarale deplasabile pe cai fara line de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe
pneuri, macarale pe senile, macarale montate pe vagon de cale ferats, macarale montate pe
vehicule destinate transportului de materiale si altele asemenea;
2) macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale
portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa si altele asemenea;
3) macarale cu brat si/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine
de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic si altele asemenea;
4) macarale de constructie speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece si
altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare;
c) platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
d) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
e) elevatoare pentru vehicule;

f) mecanisme de ridicat;
g) masini de ridicat de tip special.
(3) Componentele de securitate la care se face referire în prezenta prescriptie tehnica
sunt:
a) limitatoare de sfârait de cursa;
b) limitatoare de sarcini si limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de retinere a fluidului în cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare si evitare a mersului oblic;
e) tampoane si opritoare;
f) piese de reazem si curatatoare de sina;
g) siguran􀄠e la cârlig;
h) contacte electrice de siguranta;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracazatoare;
l) limitatoare de viteza;
m) alte componente de securitate precizate de producttor în documentatia tehnica, care
îndeplinesc o functie de securitate atunci când sunt utilizate si a caror defectare sau
functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta în functionare.

XIII- PT R3-2010- VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MISCARII, A
ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE SI A ELEMENTELOR DE
TRACTIUNE A SARCINII UTILIZATE LA INSTALATII DE RIDICAT:
CABLURI, CÂRLIGE, LANTURI, BENZI TEXTILE, FUNII SI ALTELE ASEMENEA:

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica elementelor de transmitere a
miscarii, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si elementelor de tractiune a sarcinii
utilizate la urmatoarele instalatii de ridicat:
a) masini de ridicat;
b) ascensoare;
c) trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu din salile de
spectacol;
d) scari rulante si trotuare rulante;
e) echipamente pentru agrement.

XIV- PT R8-2010 SCARI RULANTE SI TROTUARE RULANTE

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica scarilor rulante si trotuarelor
rulante, precum si componentelor de securitate ale acestora.