HG 1029 / 2008 noua directiva masini

HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 30/09/2008 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si al art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hota