LEGEA 64/2008

Parlamentul Romaniei Legea 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil Publicat in Monitorul Oficial 240 din 27 martie 2008 (M. Of. 240/2008) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil