METODOLOGIE

METODOLOGIE

privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scopul metodologiei

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesionala a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice privind siguranta în functionare